Chính sách mới đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau

Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội có sửa đổi mới nhất về việc đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau. Trong đó, những thay đổi về số ngày nghỉ, mức hưởng trợ cấp và điều kiện để được hưởng chế độ ốm đau cũng được đề cập trong dự thảo. Tìm hiểu chi tiết về chính sách mới này, bạn đọc hãy cùng với văn phòng luật sư Luật Khôi Luân xem qua bài viết sau đây nhé.

Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau là nội dung tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau là nội dung tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

1. Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau

Theo đó, Điều 50 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau như sau:

- Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ này kết thúc hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 10 ngày trong một năm.

(Hiện nay Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm)

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

- Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. 

Số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

+ Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

+ Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

+ Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác. (Hiện nay điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định là bằng 05 ngày)

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 540.000 đồng. (Hiện nay khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày là 30% mức lương cơ sở).

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng theo quy định của Chính phủ.

 Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

 Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

2. Đề xuất sửa điều kiện để hưởng chế độ ốm đau

Theo đó, theo Điều 46 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định về điều kiện để hưởng chế độ ốm đau như sau:

- Người lao động phải nghỉ việc do mắc bệnh hoặc tai nạn rủi ro và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. 

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

- Người lao động không được giải quyết chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

+ Do tự hủy hoại sức khỏe, sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định;

+ Nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, ngừng việc theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau bao gồm:

- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

nguồn: thuvienphapluat.vn