Để được hưởng chế độ thai sản theo quy định mới nhất, người lao động phải đáp ứng những điều kiện nào?

Theo khoản 3, Điều 31 Luật BHXH quy định “lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con” thì được hưởng chế độ thai sản. Nhưng theo những quy định mới nhất về chế độ thai sản, có bất kỳ thay đổi nào về điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không? Luật Khôi Luân công ty luật tại Cần Thơ mời bạn đọc cùng theo dõi thêm thông tin trong bài viết sau đây.

 Theo quy định, để hưởng chế độ thai sản, người lao động phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

 Theo quy định, để hưởng chế độ thai sản, người lao động phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

1. Những ai được xem xét hưởng chế độ thai sản?

Theo quy định tại Điều 30 Luật BHXH năm 2014 và Điều 7 Nghị định hướng dẫn về BHXH đối với người nước ngoài, cả người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (bao gồm cả nam và nữ) đều có cơ hội được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc các đối tượng sau:

 Người lao động Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

- Cán bộ, công chức, viên chức.

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

- Người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã mà có hưởng lương.

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà có giấy phép lao động/chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề hợp pháp và ký hợp đồng lao động từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, trừ trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp và người đã đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản là gì?

Lao động nữ được nghỉ 06 tháng nếu sinh một, trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Lao động nữ được nghỉ 06 tháng nếu sinh một, trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Điều 30 Luật BHXH năm 2014 đã nêu rõ điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động. Theo đó, người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Lao động nữ đang tham gia BHXH bắt buộc mà mang thai.

- Lao động nữ sinh con và đáp ứng thêm một trong các điều kiện sau:

Đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh và có từ đủ 03 tháng đóng BHXH trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

- Lao động nữ đang tham gia BHXH bắt buộc mà phải đặt vòng tránh thai.

- Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc và thực hiện biện pháp triệt sản.

- Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Lưu ý: Người lao động mang thai hoặc nhận nuôi con nuôi mà nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi nhưng đã có đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH thì vẫn được giải quyết hưởng chế độ thai sản.

nguồn: luatvietnam.vn