Khi nào không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính?

 Quá thời hạn số ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm một khoản trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định. Tuy nhiên, có trường hợp nào chậm nộp phạt mà vẫn không bị nộp thêm tiền hay không? Mời bạn đọc hãy cùng với văn phòng luật sư Luật Khôi Luân tìm hiểu câu trả lời trong bài viết sau đây nhé.

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt

Theo đó, khoản 2 Điều 5 Thông tư này quy định cụ thể 03 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính như sau:

Trong thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại;

Trong thời gian cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

Trường hợp quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Số ngày chậm nộp tiền phạt tính cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Tiền chậm nộp phạt được nộp vào ngân sách nhà nước và hạch toán theo mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư 18/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/5/2023.

nguồn: luatvietnam.vn