Nghị định mới về việc tích hợp tài khoản định danh vào căn cước công dân gắn chip

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến định danh và xác thực điện tử; có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022. Theo đó, hiện nay những công dân đã có công dân gắn chip sẽ cần đăng ký để nâng cấp tài khoản CCCD lên mức độ 2 để có thể sử dụng đồng thời tài khoản định danh điện tử. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, công ty luật ở Cần Thơ Luật Khôi Luân mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây.

Với những tiện ích tuyệt vời so với Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân mã vạch, mọi người dân đều cần đi làm Căn cước công dân gắn chip.

Với những tiện ích tuyệt vời so với Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân mã vạch, mọi người dân đều cần đi làm Căn cước công dân gắn chip. 

Đi một lần, làm hai thủ tục 

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59 về tài khoản định danh điện tử, hay chính là ứng dụng VneID. Tài khoản này tích hợp nhiều loại giấy tờ nên có thể sử dụng thay bản giấy trong các giao dịch điện tử, đồng thời có thể dùng để khai báo y tế, lưu trú, thực hiện giao dịch thanh toán điện, nước và tố giác tội phạm.

Theo Nghị định 59, để sử dụng toàn bộ tiện ích của tài khoản định danh điện tử, người dân phải đăng ký tài khoản này ở mức độ 2.

Nghị định 59 hướng dẫn, những người dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip, để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cần phải đến cơ quan công an cấp xã hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân để làm thủ tục.

Khi đó, người dân cần xuất trình thẻ căn cước gắn chip, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc email và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Như vậy, với những người đã đi làm căn cước công dân gắn chip ở thời điểm trước đây và đã được cấp thẻ, thì nay, người dân lại phải đến cơ quan công an một lần nữa để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử, mới có thể sử dụng tài khoản này ở mức độ 2 và khai thác mọi tiện ích của tài khoản thông qua ứng dụng VneID.

Trái lại, theo Nghị định 59, với những người chưa có thẻ căn cước công dân gắn chip và hiện nay mới đi làm thẻ, thì cơ quan công an sẽ tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với quá trình cấp thẻ. Như vậy, người dân chỉ cần đến cơ quan công an một lần đã có thể làm đồng thời hai thủ tục để có đồng thời thẻ căn cước công dân điện tử cũng như tài khoản định danh điện tử.

Đây chính là lợi thế rất lớn của những người bây giờ mới đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, họ không phải tốn thời gian, công sức để đến cơ quan công an 2 lần để thực hiện 2 thủ tục khác nhau.

Tài khoản định danh điện tử dùng thay Căn cước gắn chip

Cũng theo Nghị định 59, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cũng có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình Căn cước công dân.

Đồng thời, tài khoản này cũng có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Hiện nay, đã có khoảng hơn 30.000 giấy phép lái xe và khoảng 1 triệu thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp thông tin lên trên tài khoản định danh điện tử.

nguồn: luatvietnam.vn