Quy định về thời hạn cấp đăng ký, biển số xe kể từ 1/7/2023

Một số đề xuất mới về thời hạn đăng ký, cấp biển số xe vừa được nêu ra với một số thay đổi đáng chú ý. Các thủ tục cấp biển số lần đầu, cấp lại biển số mới cũng được quy định cụ thể trong các đề xuất đổi mới lần này. Để nắm rõ được những thay đổi cũng như các thông tin quan trọng, Luật Khôi Luân luật sư Cần Thơ mời bạn đọc hãy cùng với chúng tôi xem qua bài viết sau đây.

Đề xuất mới về thời hạn đăng ký, cấp biển số xe bắt đầu từ ngày 01/7/2023

Đề xuất mới về thời hạn đăng ký, cấp biển số xe bắt đầu từ ngày 01/7/2023

Quy định về thời hạn cấp đăng ký, biển số xe hiện nay

Điều 4 Thông tư 58/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn cấp đăng ký, biển số xe như sau:

- Cấp lần đầu, cấp đổi biển số xe: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời: Trong ngày.

- Cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe: Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp lại biển số xe bị mất, biển số xe bị mờ, hỏng: Không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đề xuất mới về thời hạn đăng ký, cấp biển số xe từ ngày 01/7/2023

Tuy nhiên, theo Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Dự thảo) thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA thì dự kiến sẽ có thay đổi đối với quy định về thời hạn đăng ký, cấp biển số xe từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, tại Điều 7 của Dự thảo có đề xuất về thời hạn cấp đăng ký, biển số xe như sau:

- Cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe: không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp biển số lần đầu: cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

- Cấp đổi, cấp lại biển số xe; cấp biển số ô tô trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh: không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời, giấy chứng nhận thu hồi:

+ Trường hợp thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công (gọi chung là dịch vụ công toàn trình): sau khi người làm thủ tục kê khai, nộp lệ phí (trường hợp đăng ký xe tạm thời), cơ quan đăng ký xe kiểm tra hồ sơ hợp lệ, trả kết quả trên Cổng Dịch vụ công trong thời hạn 01 ngày làm việc;

+ Trường hợp thực hiện Dịch vụ công trực tuyến một phần (gọi chung là dịch vụ công một phần) hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe: 01 ngày (trường hợp đăng ký xe tạm thời); không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp thu hồi).

Một số đề xuất khác về đăng ký xe, cấp biển số từ ngày 01/7/2023

Theo Dự thảo thì dự kiến thủ tục sang tên xe từ ngày 01/7/2023 sẽ không còn phân biệt đối với trường hợp khác tỉnh hoặc cùng tỉnh.

Theo Dự thảo thì dự kiến thủ tục sang tên xe từ ngày 01/7/2023 sẽ không còn phân biệt đối với trường hợp khác tỉnh hoặc cùng tỉnh.

(1) Đề xuất cấp và quản lý biển số xe theo số định danh của chủ xe

Điều 3 Dự thảo đề xuất xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì được đăng ký, cấp một bộ biển số xe theo quy định tại Dự thảo.

Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh):

+ Đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân;

+ Đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài;

+ Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

(2) Không phân biệt cùng tỉnh, khác tỉnh khi làm thủ tục sang tên xe

Theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA thì khi mua, bán, tặng, cho quyền sở hữu xe trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh đều phải thực hiện thủ tục sang tên xe theo quy định. Thủ tục sang tên xe trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh sẽ có những bước thực hiện khác nhau.

Tuy nhiên, theo Dự thảo thì dự kiến thủ tục sang tên xe từ ngày 01/7/2023 sẽ không còn phân biệt đối với trường hợp khác tỉnh hoặc cùng tỉnh.

nguồn: thuvienphapluat.vn