Quy trình thủ tục cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào?

Trong một số trường hợp người dân bị mất thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) thì có được cấp phát lại hay không? Thời gian cấp phát được thực hiện trong bao lâu và thủ tục thực hiện cấp phát lại được tiến hành như thế nào? Để biết thêm chi tiết quy định của pháp luật về việc cấp phát lại thẻ BHYT sau khi bị mất, mời bạn đọc theo dõi bài viết bên dưới cùng với Luật Khôi Luân văn phòng luật sư tại Cần Thơ nhé.

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện ra sao?

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện ra sao?

Theo quy định tại Điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008 và Khoản 12 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.

Về thủ tục, căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 được sửa đổi bởi Khoản 31 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 thì nếu đang đi làm tại công ty, đơn vị, người lao động nộp cho người sử dụng lao động:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

Đơn vị nộp: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp không thay đổi thông tin: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Từ ngày 01/01/2019 trở đi: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB, thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo hiểm y tế 2008 và các văn bản liên quan.

nguồn: thuvienphapluat.vn