Chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay 13/02/2023

Quy định về tiêu chuẩn viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng chính là hai chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 13/02/2023. Thông tin chi tiết về những thay đổi cũng như quy định của hai chính sách này, Luật Khôi Luân công ty luật Cần Thơ mời bạn đọc cùng chúng tôi tham khảo trong bài viết sau đây nhé.

Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Trước đây, viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải có chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ trình độ tin học cơ bản để đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên quy định mới tại Thông tư số 30/2022/TT-BLĐTBXH đã bãi bỏ các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Theo đó:

- Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động và kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động cần có:

Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với phạm vi thực hiện kiểm định

Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoặc chứng chỉ kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cần có:

Bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật

Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoặc chứng chỉ kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Sửa đổi thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng.

Thông tư 104/2022/TT-BQP đã sửa đổi thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng tại Điều 12 Thông tư 137/2021/TT-BQP.

Theo đó, đơn vị, tổ chức có nhu cầu cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định, gửi về Bộ Tham mưu/Tổng cục Kỹ thuật.

Đối với trường hợp gia hạn, ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn trong Giấy chứng nhận, đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ về Bộ Tham mưu/Tổng cục Kỹ thuật (trước đây chỉ gửi về Tổng cục Kỹ thuật).

nguồn: luatvietnam.vn