Covid-19 có được xem là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH?

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, Covid-19 chính thức được xem là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH kể từ ngày 01/04/2023. Thông tin chi tiết, mời bạn đọc hãy cùng công ty luật tại Cần Thơ Luật Khôi Luân cùng tham khảo bài viết sau đây nhé.

Từ 01/4/2023, Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Từ 01/4/2023, Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Thông tư 02 đã bổ sung Covid-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Yếu tố gây bệnh bao gồm:

- Có tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 trong môi trường lao động.

- Yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản sau:

Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2 được quy định tại Phụ lục 36 ban hành kèm theo Thông tư này.

Văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và các văn bản khác phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định tại mục VI Mẫu 04 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BYT.

Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Người lao động làm nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 bao gồm:

- Người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế.

- Người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu có chứa vi rút SARS-CoV-2.

- Người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2:

Người làm nghề, công việc trực tiếp trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh Covid-19 tại nhà;

Người vận chuyển, phục vụ người bệnh Covid-19;

Người vận chuyển, khâm liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng thi hài người bệnh Covid-19;

Người giám sát, điều tra, xác minh dịch Covid-19;

Nhân viên hải quan, ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng;

Chiến sỹ, sĩ quan thuộc lực lượng công an;

Người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

nguồn: luatvietnam.vn