Đất trồng cây lâu năm có được lên thổ cư hay không?

Theo khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, loại đất chỉ được sử dụng cho mục đích trồng các loại cây lâu năm. Nhưng sau một thời gian, người chủ đất muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì có được hay không? Nếu muốn chuyển đổi lên đất thổ cư thì cần phải thực hiện những thủ tục gì? Mời bạn đọc cùng với công ty luật Cần Thơ Luật Khôi Luân tìm hiểu câu trả lời trong bài viết sau đây nhé.

Theo pháp luật đất đai hiện hành, đất trồng cây lâu năm là một trong những loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. \

Theo pháp luật đất đai hiện hành, đất trồng cây lâu năm là một trong những loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. 

Điều kiện để đất trồng cây lâu năm lên thổ cư thế nào?

Để chuyển từ đất trồng cây lâu năm lên thổ cư phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đồng thời, theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào:

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, để chuyển từ đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư cần đảm bảo các điều kiện nêu trên.

Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng cây lâu năm được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất với hạn mức theo quy định thì thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng cây lâu năm được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất với hạn mức theo quy định thì thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Thủ tục chuyển từ đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư thế nào?

Trước tiên, cần xác định chính xác thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư để tránh mất thời gian và bị trả lại hồ sơ.

Căn cứ Điều 59 Luật Đất đai 2013, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

- UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với tổ chức.

- UBND cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân.

Về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo các bước sau (thủ tục dưới đây áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất):

Căn cứ Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT:

- Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng theo Mẫu số 01
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Bước 2. Nộp hồ sơ

Theo một trong hai cách dưới đây:

Cách 1: Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

Cách 2: Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Bước 4. Xử lý và giải quyết yêu cầu

  • Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích.
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Bước 5. Trả kết quả

  • Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho hộ gia đình;
  • Cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

* Thời gian thực hiện:

- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất);

- Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

nguồn: luatvietnam.vn