Nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 11

Chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 cho người lao động tại doanh nghiệp, giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 11 này.

Từ tháng 11 này, một số chính sách liên quan tiền lương, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp, hay quy định mới về tiếp công dân... sẽ có hiệu lực. Chúng tôi xin trích giới thiệu tới bạn đọc các chính sách mới này.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 11-1

Chậm nhất là tới 30-11, mọi người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hạn cuối nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Từ tháng 11 sẽ chi trả tiền hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp theo gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại Nghị quyết 116.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 28, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp không cần trực tiếp làm thủ tục hưởng mà sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) và người sử dụng lao động phối hợp thực hiện.

Ngày 20-10 là hạn cuối để cơ quan BHXH gửi danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng cho doanh nghiệp để kiểm tra, đối chiếu thông tin. Sau đó, người sử dụng lao động sẽ tổng hợp lại danh sách những người đã đúng thông tin và những người cần điều chỉnh thông tin với hạn chót là ngày 10-11 phải gửi lại cho cơ quan BHXH.

Những người lao động đúng thông tin sẽ được trả tiền hỗ trợ trong tối đa 10 ngày từ ngày doanh nghiệp gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH. Những người có sai sót về thông tin thì thời gian nhận hỗ trợ khoảng 20 ngày.

Như vậy chậm nhất là tới 30-11, mọi người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Sau ngày 30-11, người lao động chưa nhận được hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục theo quy định như thông qua ứng dụng VssID, qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, qua dịch vụ bưu chính hoặc đến trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Giảm thuế giá trị gia tăng

Theo Nghị quyết 406 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, từ 1-11 đến 31-12 sẽ giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày đối với các hàng hóa, dịch vụ sau:

1. Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác).

- Dịch vụ lưu trú.

- Dịch vụ ăn uống.

- Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 11-2

Người dân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng từ 1-11 đến 31-12 theo Nghị quyết 406-UBTVQH. Ảnh: NGUYỄN YÊN

2. Sản phẩm và dịch vụ xuất bản.

- Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí.

- Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Trong đó hàng hóa, dịch vụ trong mục này không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Về mức giảm, tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau: Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỉ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

Hướng dẫn mới về xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa

Thông tư 14/2021 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa có hiệu lực từ ngày 1-11.

Theo đó, từ tháng 11, viên chức khúc xạ nhãn khoa (hạng III), với mã số V.08.11.30 sẽ được xếp lương như sau:

- Thực hiện Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) tại Nghị định 204/2004.

- Được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (tương ứng 3,48-7,42 triệu đồng/tháng).

Viên chức từ các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa được áp dụng tiền lương theo hướng dẫn xếp lương tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007 của Bộ Nội vụ khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định.

Điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động

Cũng có hiệu lực từ 1-11 là Thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2020 của Bộ LĐ-TB&XH bảo vệ việc làm của người tố cáo là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, vấn đề bảo vệ việc làm cho người lao động thực hiện tố cáo sẽ có một vài thay đổi. Cụ thể về trình tự, thủ tục bảo vệ người động tố cáo, áp dụng theo Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo.

Về trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động khi người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao động tố cáo: Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động phải báo ngay sự việc cho các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

+ Tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có).

Quy định mới về tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thông tư 04/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân có hiệu lực từ 15-11 nêu rõ người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân, giải thích lý do đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân khi:

(i) Người đến nơi tiếp công dân trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

(ii) Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

Bên cạnh đó, cũng có hiệu lực từ 15-11, Thông tư 05/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh nêu rõ nếu đơn thư khiếu nại tố cáo bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch được công chứng sẽ được tiếp nhận xử lý.

Bởi theo quy định trước đây thì các cơ quan, đơn vị chỉ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

Nguồn: plo.vn