Phân chia tài sản khi người thân mất do COVID-19

Sở Tư pháp đề nghị UBND phường, xã, thị trấn quản lý di sản trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế, người quản lý di sản.

Sở Tư pháp TP.HCM vừa hướng dẫn về chăm sóc, giám hộ trẻ em mồ côi không có người nuôi dưỡng do cha, mẹ, người thân thích chết vì COVID-19 và quản lý di sản chưa xác định được người thừa kế, người quản lý di sản.

Để thực hiện việc chăm sóc, giám hộ đối với trẻ em mồ côi, trẻ em không có người nuôi dưỡng do mất cha, mẹ, người thân thích vì dịch bệnh COVID-19, Sở Tư pháp đề nghị UBND quận, huyện, TP Thủ Đức quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ không ai nuôi dưỡng do mất cha, mẹ, người thân thích vì dịch bệnh COVID-19, UBND phường, xã, thị trấn nơi trẻ em cư trú có trách nhiệm hỗ trợ, nuôi dưỡng trẻ em, quyết định các biện pháp chăm sóc thay thế theo thẩm quyền, thực hiện đăng ký giám hộ cho trẻ theo đúng quy định pháp luật.

Trong trường hợp trẻ không có người giám hộ, đương nhiên, UBND phường, xã, thị trấn thực hiện việc cử người giám hộ theo đúng quy định pháp luật. Trình tự, thủ tục việc đăng ký giám hộ, cử giám hộ được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương II Luật hộ tịch. 

Phân chia tài sản khi người thân mất do COVID-19

Trường hợp trẻ không có người giám hộ đương nhiên, UBND phường, xã, thị trấn cử người giám hộ theo đúng quy định. Ảnh minh hoạ: NGÂN NGA

Trong trường hợp chưa thực hiện được các biện pháp chăm sóc thay thế trẻ em theo quy định tại Điều 61 Luật Trẻ em, UBND phường, xã, thị trấn cần thực hiện ngay các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, quản lý tài sản của trẻ trong thời gian chưa tìm được người giám hộ. 

Theo khoản 3 Điều 616 BLDS, trường hợp chưa xác định được người thừa kế, người quản lý di sản thì di sản do cơ quan có thẩm quyền quản lý. Việc quản lý di sản được thực hiện khoản 1 Điều 617 Bộ Luật Dân sự như sau:

- Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

- Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kể;

- Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

- Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.  

Sở Tư pháp đề nghị UBND phường, xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý di sản trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế, người quản lý di sản và giao lại di sản khi có yêu cầu của người thừa kế.

Nguồn: plo.vn