Biểu mẫu Pháp luật

Mẫu Đơn ký giáp ranh với mảnh đất liền kề 2022 và cách ghi
Đơn ký giáp ranh giữa các thửa đất liền kề là văn bản ghi nhận ý kiến giữa những người sử dụng đất liền kề về ranh giới, tình trạng không có tranh chấp. Mặc dù không có mẫu theo quy định nhưng đơn phải thể hiện sự đồng ý của những người sử dụng đất liền kề.

09:20 20/02/2022