Dịch vụ pháp lý khác

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng, văn bản pháp lý
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng Cần Thơ, rà soát, soạn thảo các loại văn bản pháp lý. Đảm tính chặt chẽ, hợp pháp và hạn chế rủi ro

07:54 16/02/2021

Dịch vụ soạn thảo hồ sơ khởi kiện, đơn kháng cáo
Dịch vụ luật sư soạn thảo hồ sơ khởi kiện, đơn kháng cáo tại Cần Thơ nhanh chóng, chặt chẽ, giúp đảm bảo quyền lợi pháp lý cao nhất cho khách hàng

07:53 16/02/2021

Dịch vụ lập di chúc
Dịch vụ luật sư thành lập di chúc tại Cần Thơ hợp pháp, rõ ràng và minh bạch, chặt chẽ, hạn chế tối đa tranh chấp và các rủi ro có thể xảy ra

07:51 16/02/2021