Hỏi đáp luật Hình sự

Tội vu khống là gì? Có thể tố giác tội phạm ở đâu?
Hành vi không cứu giúp người khác khi người đó đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến hậu quả người không được cứu giúp chết là hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều trường hợp không nắm được các quy định pháp luật này dẫn đến các rủi ro không đáng có cho bản thân.

10:02 20/02/2022