Hỏi đáp luật Hành chính

Bằng lái xe có được cấp lại nếu trốn nộp phạt? hoặc đã bỏ bằng lái khi bị phạt?
Bằng lái xe khi bị phạt và tạm giữ, người sở hữu không nộp phạt, bỏ bằng lái thì có được cấp lại bằng lái xe mới theo quy định hay không?

11:35 26/04/2021

Có được thi bằng lái ô tô khi bị tước bằng lái xe máy 23 tháng?
Bạn có thể được thi bằng lái xe ô tô khi bị tước bằng lái xe máy 23 tháng do vi phạm an toàn giao thông hay không?

03:05 18/04/2021

Bị CSGT giữ bằng lái xe thi lại bằng mới có được không?
Người vi phạm an toàn giao thông khi bị cảnh sát giao thông giữ bằng lái xe có thể nộp hồ sơ thi lại bằng lái xe mới hay không?

11:07 17/04/2021