Hỏi đáp luật Dân sự

Căn cước công dân gắn chip là gì? CCCD gồm những thông tin gì?
Căn cước công dân là một trong những loại giấy tờ quan trọng của cá nhân, là căn cứ để công dân xác định các yếu tố về nhân thân của mình. Trên căn cước công dân được ghi nhận rất nhiều những thông tin. Vậy những thông tin nào sẽ được ghi nhận trong căn cước công dân và ý nghĩa của những thông tin đó được hiểu ra sao?

09:58 20/02/2022