Cha mẹ bán đất có cần chữ ký đồng ý của con cái hay không?

Một số gia đình khi bán nhà, bán đất có xảy ra trường hợp các thành viên trong gia đình không đồng thuận. Vì thế vẫn còn nhiều người thắc mắc về việc cha mẹ bán đất, bán nhà, có cần sự đồng thuận của con cái hay không? Bài viết dưới đây luật sư tại Cần Thơ Luật Khôi Luân sẽ thông tin đến bạn quy định chi tiết về vấn đề này.

Nguyên tắc xác lập quyền sở hữu, thực hiện quyền sở hữu.

Cha mẹ bán đất có cần chữ ký của con? (Ảnh minh họa)

Cha mẹ bán đất có cần chữ ký của con? (Ảnh minh họa)

Theo quy định Bộ luật dân sự nguyên tắc xác lập được quy định tại Điều 160, như sau:

> Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được xác lập, thực hiện trong trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.
> Quyền khác đối với tài sản vẫn có hiệu lực trong trường hợp quyền sở hữu được chuyển giao, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
> Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
> Chủ thể có quyền khác đối với tài sản được thực hiện mọi hành vi trong phạm vi quyền được quy định tại Bộ luật này, luật khác có liên quan nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản hoặc của người khác.

Quyền chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở.

Quyền sở hữu nhà ở cho thấy chủ sở hữu có các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt theo quy định pháp luật. Trong đó quyền định đoạt tài sản cho phép chủ sở hữu có quyền chuyển giao, từ bỏ, tiêu dùng hoặc hủy bỏ tài sản. Do đó, người có quyền sở hữu nhà ở sẽ có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở.

Với trường hợp là tài sản chung thì việc cha mẹ bán đất sẽ do cha mẹ thỏa thuận chứ không cần chữ ký của các con (khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

Với trường hợp là tài sản chung thì việc cha mẹ bán đất sẽ do cha mẹ thỏa thuận chứ không cần chữ ký của các con (khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

Trường hợp mua bán nhà không cần sự đồng ý của con cái

Theo quy định pháp luật đối với vấn đề sở hữu tài sản được chia thành ba loại: sở hữu toàn dân, sở hữu riêng và sở hữu chung.

Khi nhà ở thuộc diện sở hữu riêng của cá nhân thì căn cứ vào quy định tại Điều 206 Bộ luật dân sự thì chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt. Do đó, khi thuộc trường hợp nhà là sở hữu riêng của cha, mẹ thì khi bán nhà không cần sự đồng ý của con cái.

Trường hợp mua bán nhà cần sự đồng ý của con cái

Trong trường hợp nhà thuộc sở hữu chung thì cần xem xét từng trường hợp cụ thế như:

Trong trường hợp sở hữu chung nhưng là của vợ chồng thì khi bán nhà không cần sự đồng ý của con cái;

Trong trường hợp sở hữu chung là của các thành viên trong gia đình thì khi bán nhà cần có sự đồng ý của các thành viên trong gia đình. Pháp luật dân sự quy định cụ thể như sau: Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp con cái ở xa không về ký tên cho cha mẹ bán nhà thì xử lý như thế nào?

Trong trường hợp con cái ở xa không trực tiếp về ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở được thì có thể là văn bản chấp thuận, văn bản này thể hiện nội dung chấp thuận của con cái đối với việc cho cha mẹ bán nhà, giấy chấp thuận này được công chứng hoặc được chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp cha mẹ tự ý bán nhà con cái có khởi kiện được không

Nếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên “Hộ ông/bà” thì quyền sử dụng đất đó thuộc sở hữu chung của tất cả các thành viên trong hộ bao gồm cả cha mẹ và các con.

Nếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên “Hộ ông/bà” thì quyền sử dụng đất đó thuộc sở hữu chung của tất cả các thành viên trong hộ bao gồm cả cha mẹ và các con. 

Trường hợp nhà thuộc sở hữu chung của hộ gia đình thì khi cha mẹ bán nhà mà không có sự đồng ý của con cái, con cái có quyền gửi đơn khởi kiện ra Tòa án yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu. Tòa án sẽ xem xét nếu là đúng theo yêu cầu khởi kiện thì Tòa án sẽ tuyên hợp đồng vô hiệu và các bên trong hợp đồng tiến hành trả lại cho nhau những gì đã nhận.

Nếu nhà thuộc tài sản riêng của vợ, chồng hoặc tài sản chung của vợ chồng thì việc xác lập giao dịch là quyền của cha mẹ mà không cần sự đồng ý của con và con cái không có quyền ngăn cản.

Nguồn: Sưu tầm