Những điều cần biết về quyền lưu cư của vợ chồng sau khi ly hôn

Sau khi hoàn tất các thủ tục ly hôn, trong một số trường hợp, người vợ hoặc chồng chưa thể tìm kiếm được một chỗ ở mới để di dời đồ đạc và định cư, thì theo điều 63 Luật Hôn nhân và gia đình có mục quy định về quyền lưu cư sau khi ly hôn để giúp người vợ hoặc chồng có quyền lợi nhất định được ở lại nhà của chồng/vợ trong thời gian khó khăn chưa tìm được chỗ ở mới thích hợp. Vậy quyền lưu cư cụ thể là gì? Mời bạn đọc hãy cùng luật sư tại Cần Thơ Luật Khôi Luân tham khảo trong bài viết sau nhé.

Sau khi ly hôn, vợ hoặc chồng có khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ ở mới thì có thể lưu cư theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Sau khi ly hôn, vợ hoặc chồng có khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ ở mới thì có thể lưu cư theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Theo Điều 63 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về quyền lưu cư sau khi ly hôn,nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của vợ hoặc chồng sau khi ly hôn có khó khăn về chỗ ở và tạo điều kiện cho họ có thời gian tìm chỗ ở khác. Cụ thể như sau:

“Điều 63. Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn

Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Theo quy định trên, địa điểm lưu cư là nhà ở thuộc sở hữu của một bên vợ hoặc chồng.

Thông thường thời hạn lưu cư là 06 tháng, nhưng hai bên có thỏa thuận khác về thời gian lưu cư. 

Thời gian lưu cư cũng cần được Tòa án ghi nhận trong bản án để tránh trường hợp lưu cư quá ngắn hoặc quá dài ảnh hưởng đến quyền lợi của vợ hoặc chồng. 

Chẳng hạn, theo bản án, Tòa giao toàn bộ căn nhà cho vợ và người vợ có trách nhiệm thanh toán cho chồng giá trị còn lại của căn nhà. Và trong trường hợp này Tòa án sẽ quyết định cho người chồng được lưu cư tại căn nhà này đến khi người vợ thanh toán hết giá trị căn nhà cho chồng.

nguồn: thuvienphapluat.vn